Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hiện thân với hình ảnh nghìn tay nghìn mắt chính là sự nghe thấu và ứng cứu kịp thời chúng sinh đau khổ. Bởi vậy, tượng người không chỉ được thờ nhiều tại chùa mà còn được phật tử thỉnh về thờ tại tư gia. Vậy ý nghĩa tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn là gì? Hãy cùng Đúc Tượng Phật Bảo Long tìm hiểu chi tiết hơn ở bài viết dưới đây. 

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được thờ nhiều tại các chùa

 Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn là ai?

Thiên là vô số, thủ là tay, nhãn là mắt, Thiên Thủ Thiên Nhãn nghĩa là vô số tay và vô số mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn (còn gọi là Bồ Tát Chuẩn Đề, Bồ Tát Quán Thế Âm  hay Bồ Tát Quán Tự Tại) là vị Phật nghìn tay nghìn mắt.

Phật Thiên Thủ đã tự hóa thân thành ngàn mắt, ngàn tay để soi thấu hết chốn trần gian và dang rộng vòng tay cứu giúp những mảnh đời bất hạnh chốn nhân gian.

tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Ngài hóa thân nghìn mắt nghìn tay để soi thấu hết chốn trần gian

Ý nghĩa tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 

Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn nghĩa là quán chiếu, lắng nghe nơi nào có tiếng cầu cứu của chúng sinh là người ứng hiện cứu độ.

Do vậy Ngài xuất hiện với nghìn tay nghìn mắt chính là sự nghe thấu và ứng cứu kịp thời chúng sinh đau khổ. Mỗi bộ phận, pháp khí trên tay người đều mang ý nghĩa khác nhau: 

Phần tay của Phật:

Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có ba lớp tay: trong cùng là 8 tay tượng trưng cho Pháp thân, lớp ở giữa có 42 tay tượng trưng cho Báo thân, lớp tay ngoài cùng tượng trưng cho Hóa thân.

Các tay của Đức Quan Âm tượng trưng cho phương tiện, trên mỗi bàn tay có một con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt trong lòng bàn tay hàm ý sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ Phật.

Tám cánh tay ở lớp trong cùng tượng trưng hoa sen tám cánh, đồng thời tương ứng với tứ trí (Đại Viên Cảnh trí, Diệu Quan sát trí, Bình đẳng tính trí, Thành sở tác trí) và tứ đức (từ, bi, hỷ, xả).

Hai cánh tay trong cùng của Đức Quan Âm đang ôm ngọc Mani. Ngọc Mani là biểu tượng của sự viên mãn tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Ở ý nghĩa sâu sắc hơn đó là sự giàu có tâm bồ đề. Hình ảnh bàn tay ôm ngọc mani chính là biểu tượng của sự hợp nhất giữa lòng từ bi vô lượng và trí tuệ siêu việt của đức Phật.

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Các cánh tay còn lại:

 • Cánh tay cầm chuỗi tràng thủy tinh: là biểu tượng của lòng từ bi, sự thanh tịnh và việc lần chuỗi tràng chính là sự cứu độ liên tục không ngừng nghỉ của ngài
 • Cánh tay cầm pháp luân: nêu biểu việc ngài mang giáo pháp của Đức Phật ban trải và cứu độ khắp nơi – chuyển bánh xe pháp vô ngại của đức Quan Âm (là tượng trưng cho các lần chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật vì lợi lạc của hết thảy chúng sinh)
 • Cánh tay chỉ xuống: là biểu tượng cho vô úy thí: ngài ban gia trì cho chúng sinh vượt qua sự sợ hãi, vượt qua mọi khổ đau phiền não, bởi vì chúng sinh từ lúc sinh ra đã bị ám ảnh  bởi rất nhiều nỗi sợ hãi (nỗi sợ hãi bao trùm, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi: sợ đói, nghèo, bất hạnh, không danh vọng...) chính vì thế Đức Phật Quan Âm hiện cánh tay thí vô úy để cứu khổ ban cho chúng sinh những viên mãn tâm nguyện thế gian.
 • Cánh tay cầm hoa sen: tượng trưng cho Bồ đề tâm thanh tịnh, phẩm hạnh giác ngộ của chư Phật, cũng như hoa sen mọc từ bùn mà không nhiễm nhơ, tiêu biểu cho bản nguyện của ngài vào dời cứu khổ chúng sinh mà không bị chi phối.
 • Cánh tay cầm cung tên: xạ thủ giương cung;  mắt - cung - đích trên cùng 1 đường tượng trưng cho sự rõ ràng, hợp nhất của căn, đạo quả (mục đích, con đường tu tập, và thành tựu). Bàn tay của Đức Phật Quan Âm cầm cung tên tượng trưng cho sự nhất tâm điều phục tất cả mọi vọng tưởng, giải thoát khỏi luân hồi, đánh bại 4 ma (tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma).
 • Cánh tay cầm bình cam lồ: tượng trưng cho năng lượng pháp vị cam lồ, tượng trưng sự gia trì của chư Phật để diệt trừ tất cả phiền não đau khổ tham sân si của chúng sinh.
 • 42 tay ở giữa nêu biểu báo thân Phật: nêu biểu 42 thánh vị tu chứng (thập trụ, thập hạnh, thập địa, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác) để cứu độ 25 cõi chúng sinh trải qua 42 thánh vị để thành tựu giác ngộ.
 • Lớp tay ngoài cùng: tượng trưng cho Hóa thân phật đi tất cả các nẻo trong luân hồi để cứu độ chúng sinh. Mắt (trí tuệ) trong lòng bàn tay (phương tiện).

Phần đầu của Người:

Phần đầu của Đức Quan Âm (tiêu biểu cho 11 quả vị giác ngộ): gồm 5 tầng tượng trưng cho ngũ trí Phật; đầu trên cùng là biểu tượng của Pháp thân (Đức Phật Di Đà) nêu biểu cho chính đẳng chính giác, tiếp đến là Báo thân (Đức Kim Cương Thủ trong hiện tướng phẫn nộ chính là Bất không thành tựu Phật ở phương Nam), 3 tầng dưới (9 đầu còn lại) là biểu tượng của Hóa thân.

Ba khuôn mặt ở giữa nêu biểu cho Đại viên cảnh trí là Đức Phật A Súc Bệ ở phương Đông, 3 mặt này hiện tướng từ bi vì thấy chúng sinh làm thiện mà ngài sinh tâm an lạc, đại từ đại bi.

Ba mặt bên trái nêu biểu sự hàng phục ngã ái – bình đẳng tính trí của đức Bảo Sinh Phật ở phương nam. Ba mặt này vì thấy chúng sinh làm ác mà khởi tâm phẫn nộ, hàng phục chuyển hóa những chúng sinh cương cường khó độ. Ba khuôn mặt bên phải nêu biểu năng lực thuyết pháp của Diệu quan sát trí của Phật A Di Đà ở phương Tây.

Nửa thân trên của Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tượng trưng cho tâm Phật đã được chứng ngộ hoàn toàn, không bị che đậy bởi vô minh tăm tối. Các trang sức nêu biểu cho các công hạnh ba la mật.

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Ý nghĩa từng trang sức trên người: 

 • Khuyên tai tương ứng với Đức Phật A Di Đà, nêu biểu cho Diệu quan sát trí
 • Vòng cổ tương ứng với đức Phật Bảo Sinh, nêu biểu cho Bình đẳng tính trí
 • Các vòng tay tương ứng với Phật Tỳ Lư Giá Na, nêu biểu Pháp giới thể tính trí
 • Đai lưng Phật tương ứng với Phật Bất Không Thành Tựu, nêu biểu Thành sở tác trí
 • Mũ (vương miện) tương ứng Phật A Súc Bệ, tiêu biểu Đại viên cảnh trí
 • Ba lọn tóc của Đức Quan Âm nêu biểu năng lực bi, trí, dũng đồng thời tượng trưng cho tam bình đẳng (Phật, chúng sinh và tâm đều bình đẳng không sai khác).

Phần hạ y của Phật: 

Phần hạ y của Đức Quan Âm tượng trưng cho bản tính Phật còn ẩn tàng trong mỗi chúng sinh. Các trang sức, tua lụa tượng trưng cho các công hạnh giác ngộ của ngài, rất uyển chuyển linh hoạt trong các cõi.

Phần đầu của tua lụa luôn hướng lên, thể hiện chiến thắng trước tham sân si. Nửa thân dưới có các trang sức và xiêm y nêu biểu cho việc đem tất cả năng lượng ái dục vào con đường tu tập giác ngộ bởi vì tất cả những năng lượng tiêu cực không bị chối bỏ mà chuyển hóa thành đại từ đại bi và trí tuệ và những công hạnh độ chúng sinh tự lợi lợi tha.

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

>> Xem thêm: 
Ý nghĩa tượng Chuẩn Đề Bồ Tát
Ý nghĩa tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

 Điểm khác nhau giữa tượng Phật Và Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và tượng Phật Chuẩn Đề

Nhiều người nhầm lẫn giữa Thiên Thủ Thiên Nhãn và Chuẩn Đề. Thực tế đây là 2 vị Phật khác nhau.

Với Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát được khắc họa là Ngài có nghìn mắt nghìn tay:

 • Trên thân Ngài sẽ có 18 hoặc 32 hay 42 tay cầm pháp khí khác nhau.
 • Và những tay do cầm pháp khí nên hầu hết mọi người không thấy mắt trong lòng bàn tay.
 • Số tay còn lại tạo nên một vòng hào quang lớn ở phía sau thân ngài và được tạo thành nhiều bàn tay ở tư thế xòe đứng và mỗi bàn tay đều có con mắt.

Với Phật Chuẩn Đề được miêu tả có nhiều tay: 16 hay 18, 32,… nhưng chỉ có một đầu duy nhất:

 • Hai tay trên thủ Chuẩn đề ấn, chấp trên ngực, hai tay dưới thủ Tam muội ấn với tư thế Thiên Định.
 • Các tay còn lại cầm nắm pháp khí các nhau. Phía sau lưng Ngài có vòng hào quang.
 • Phật Chuẩn Đề mang ý nghĩa giúp con Người giác ngộ thoát khỏi nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ kém cỏi, bệnh tật,..

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghìn mắt nghìn tay và nhiều đầu

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Tượng Phật Chuẩn Đề chỉ có một đầu duy nhất

Thờ tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn: Đôi điều cần lưu ý

Nếu có không gian, gia chủ nên lập ban thờ Phật riêng, còn không có thể thờ chung với bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, cần có sự phân cấp nhất định. 

 • Đầu tiên cần chú ý trong việc đặt tượng đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sao cho chính giữa gian thờ, nơi cao ráo, thoáng mát, hướng ra ánh sáng, không được quay lưng vào bóng tối.
 • Cần lựa chọn gian thờ sao cho không dựa lưng vào nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ vì những nơi này khá ô uế.
 • Việc thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cần thờ cúng đồ chay, hoa quả hay xôi chè vào những ngày lễ.
 • Khi thờ, gia chủ cần ăn mặc nghiêm túc để hành lễ.
 • Khi thờ Ngài cần không phạm giới cấm của đạo Phật.
 • Không nên xức nước thơm lên tượng bởi theo đức Phật hương thơm không tịnh, nhiều mê đắm.
 • Khi thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, quý Phật tử cần hướng thiện tu hành theo chỉ dạy của Ngài để được Ngài đưa đường chỉ lối.
>> Xem thêm
+99 Mẫu tượng Bồ Tát bằng đồng đẹp nhất
+101 Công trình đúc tượng Phật bằng đồng trên toàn quốc

Chiêm ngưỡng những pho tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng đẹp nhất

Kế thừa và phát huy những giá trị nghệ thuật tại làng nghề đúc đồng truyền thống Ý Yên, Nam Định, cơ sở Đúc Đồng Bảo Long là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên nhận đúc tượng Phật đẹp, uy tín. Các sản phẩm đúc thủ công mỹ nghệ của chúng tôi được chế tác theo phương pháp thủ công bởi người nghệ nhân giỏi, thể hiện trình độ đúc đồng đỉnh cao. Các mẫu tượng Phật bằng đồng của Bảo Long luôn được khách hàng, các sư thầy đánh giá cao về độ giống thật, đẹp chân thực và nét truyền thần trong bức tượng. Mỗi sản phẩm đều đạt các tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt, nét chạm thanh thoát, diện mặt thần thái, tỉ lệ kích thước hình khối chuẩn. 

Chúng tôi sở hữu phân xưởng lớn cùng nhiều xưởng vệ tinh tại làng nghề Vạn Điểm, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ nghệ nhân giỏi hàng đầu, đội ngũ thợ hoàn thiện có tay nghề cao. Với những lợi thế đó, Đúc Đồng Bảo Long luôn cho ra đời những sản phẩm đẹp, tinh xảo, chất lượng.

Dưới đây là một số công trình đúc tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được thực hiện bởi các nghệ nhân có trên 15 năm kinh nghiệm tại cơ sở chúng tôi.

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Chúng tôi nhận đúc tượng phật theo yêu cầu khách hàng

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

ý nghĩa tượng phật bà quan âm thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay

Hi vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý Phật tử hiểu hơn về ý nghĩa tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chuẩn nhất. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0968 966 268 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.