Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn hay tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay là pho tượng thường xuất hiện trong các không gian thờ tự tâm linh. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn mang trên mình rất nhiều phép thuật. Ngoài hai bàn tay đầu tiên đặt trước ngực giữ ấn quyết nhà Phật, những tay còn lại của Phật bà đều cầm pháp bảo để thuần hóa quỷ dữ hoặc cứu vớt chúng sinh. Ngày nay, tượng người còn được Phật tử thỉnh về thờ tại gia để hằng ngày được chiêm bái, tụng niệm và cầu nguyện người sẽ đem lại bình an, chở che cho gia đạo. Dưới đây là 9 điều cần lưu ý khi thỉnh, thờ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn phật tử cần biết. 

lưu ý khi thỉnh thờ tượng thiên thủ thiên nhãn

Tượng thiên thủ thiên nhãn thờ tại các chùa

Ý nghĩa tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 

Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn nghĩa là quán chiếu, lắng nghe nơi nào có tiếng cầu cứu của chúng sinh là người ứng hiện cứu độ.

Do vậy Ngài xuất hiện với nghìn tay nghìn mắt chính là sự nghe thấu và ứng cứu kịp thời chúng sinh đau khổ. Mỗi bộ phận, pháp khí trên tay người đều mang ý nghĩa khác nhau: 

Phần tay của Phật:

Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có ba lớp tay: trong cùng là 8 tay tượng trưng cho Pháp thân, lớp ở giữa có 42 tay tượng trưng cho Báo thân, lớp tay ngoài cùng tượng trưng cho Hóa thân.

Các tay của Đức Quan Âm tượng trưng cho phương tiện, trên mỗi bàn tay có một con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt trong lòng bàn tay hàm ý sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ Phật.

Tám cánh tay ở lớp trong cùng tượng trưng hoa sen tám cánh, đồng thời tương ứng với tứ trí (Đại Viên Cảnh trí, Diệu Quan sát trí, Bình đẳng tính trí, Thành sở tác trí) và tứ đức (từ, bi, hỷ, xả).

Hai cánh tay trong cùng của Đức Quan Âm đang ôm ngọc Mani. Ngọc Mani là biểu tượng của sự viên mãn tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Ở ý nghĩa sâu sắc hơn đó là sự giàu có tâm bồ đề. Hình ảnh bàn tay ôm ngọc mani chính là biểu tượng của sự hợp nhất giữa lòng từ bi vô lượng và trí tuệ siêu việt của đức Phật.

lưu ý khi thỉnh thờ tượng thiên thủ thiên nhãn

Thờ tượng thiên thủ thiên nhãn để giác ngộ những triết lý của người

Các cánh tay còn lại:

 • Cánh tay cầm chuỗi tràng thủy tinh: là biểu tượng của lòng từ bi, sự thanh tịnh và việc lần chuỗi tràng chính là sự cứu độ liên tục không ngừng nghỉ của ngài
 • Cánh tay cầm pháp luân: nêu biểu việc ngài mang giáo pháp của Đức Phật ban trải và cứu độ khắp nơi – chuyển bánh xe pháp vô ngại của đức Quan Âm (là tượng trưng cho các lần chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật vì lợi lạc của hết thảy chúng sinh)
 • Cánh tay chỉ xuống: là biểu tượng cho vô úy thí: ngài ban gia trì cho chúng sinh vượt qua sự sợ hãi, vượt qua mọi khổ đau phiền não, bởi vì chúng sinh từ lúc sinh ra đã bị ám ảnh  bởi rất nhiều nỗi sợ hãi (nỗi sợ hãi bao trùm, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi: sợ đói, nghèo, bất hạnh, không danh vọng...) chính vì thế Đức Phật Quan Âm hiện cánh tay thí vô úy để cứu khổ ban cho chúng sinh những viên mãn tâm nguyện thế gian.
 • Cánh tay cầm hoa sen: tượng trưng cho Bồ đề tâm thanh tịnh, phẩm hạnh giác ngộ của chư Phật, cũng như hoa sen mọc từ bùn mà không nhiễm nhơ, tiêu biểu cho bản nguyện của ngài vào dời cứu khổ chúng sinh mà không bị chi phối.
 • Cánh tay cầm cung tên: xạ thủ giương cung;  mắt - cung - đích trên cùng 1 đường tượng trưng cho sự rõ ràng, hợp nhất của căn, đạo quả (mục đích, con đường tu tập, và thành tựu). Bàn tay của Đức Phật Quan Âm cầm cung tên tượng trưng cho sự nhất tâm điều phục tất cả mọi vọng tưởng, giải thoát khỏi luân hồi, đánh bại 4 ma (tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma).
 • Cánh tay cầm bình cam lồ: tượng trưng cho năng lượng pháp vị cam lồ, tượng trưng sự gia trì của chư Phật để diệt trừ tất cả phiền não đau khổ tham sân si của chúng sinh.
 • 42 tay ở giữa nêu biểu báo thân Phật: nêu biểu 42 thánh vị tu chứng (thập trụ, thập hạnh, thập địa, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác) để cứu độ 25 cõi chúng sinh trải qua 42 thánh vị để thành tựu giác ngộ.
 • Lớp tay ngoài cùng: tượng trưng cho Hóa thân phật đi tất cả các nẻo trong luân hồi để cứu độ chúng sinh. Mắt (trí tuệ) trong lòng bàn tay (phương tiện).

Phần đầu của Người:

Phần đầu của Đức Quan Âm (tiêu biểu cho 11 quả vị giác ngộ): gồm 5 tầng tượng trưng cho ngũ trí Phật; đầu trên cùng là biểu tượng của Pháp thân (Đức Phật Di Đà) nêu biểu cho chính đẳng chính giác, tiếp đến là Báo thân (Đức Kim Cương Thủ trong hiện tướng phẫn nộ chính là Bất không thành tựu Phật ở phương Nam), 3 tầng dưới (9 đầu còn lại) là biểu tượng của Hóa thân.

Ba khuôn mặt ở giữa nêu biểu cho Đại viên cảnh trí là Đức Phật A Súc Bệ ở phương Đông, 3 mặt này hiện tướng từ bi vì thấy chúng sinh làm thiện mà ngài sinh tâm an lạc, đại từ đại bi.

Ba mặt bên trái nêu biểu sự hàng phục ngã ái – bình đẳng tính trí của đức Bảo Sinh Phật ở phương nam. Ba mặt này vì thấy chúng sinh làm ác mà khởi tâm phẫn nộ, hàng phục chuyển hóa những chúng sinh cương cường khó độ. Ba khuôn mặt bên phải nêu biểu năng lực thuyết pháp của Diệu quan sát trí của Phật A Di Đà ở phương Tây.

Nửa thân trên của Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tượng trưng cho tâm Phật đã được chứng ngộ hoàn toàn, không bị che đậy bởi vô minh tăm tối. Các trang sức nêu biểu cho các công hạnh ba la mật.

lưu ý khi thỉnh thờ tượng thiên thủ thiên nhãn

Ý nghĩa từng trang sức trên người: 

 • Khuyên tai tương ứng với Đức Phật A Di Đà, nêu biểu cho Diệu quan sát trí
 • Vòng cổ tương ứng với đức Phật Bảo Sinh, nêu biểu cho Bình đẳng tính trí
 • Các vòng tay tương ứng với Phật Tỳ Lư Giá Na, nêu biểu Pháp giới thể tính trí
 • Đai lưng Phật tương ứng với Phật Bất Không Thành Tựu, nêu biểu Thành sở tác trí
 • Mũ (vương miện) tương ứng Phật A Súc Bệ, tiêu biểu Đại viên cảnh trí
 • Ba lọn tóc của Đức Quan Âm nêu biểu năng lực bi, trí, dũng đồng thời tượng trưng cho tam bình đẳng (Phật, chúng sinh và tâm đều bình đẳng không sai khác).

Phần hạ y của Phật: 

Phần hạ y của Đức Quan Âm tượng trưng cho bản tính Phật còn ẩn tàng trong mỗi chúng sinh. Các trang sức, tua lụa tượng trưng cho các công hạnh giác ngộ của ngài, rất uyển chuyển linh hoạt trong các cõi.

Phần đầu của tua lụa luôn hướng lên, thể hiện chiến thắng trước tham sân si. Nửa thân dưới có các trang sức và xiêm y nêu biểu cho việc đem tất cả năng lượng ái dục vào con đường tu tập giác ngộ bởi vì tất cả những năng lượng tiêu cực không bị chối bỏ mà chuyển hóa thành đại từ đại bi và trí tuệ và những công hạnh độ chúng sinh tự lợi lợi tha.

Lưu ý khi thỉnh, thờ tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Nếu có không gian, gia chủ nên lập ban thờ Phật riêng, còn không có thể thờ chung với bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, cần có sự phân cấp nhất định. 

 • Đầu tiên cần chú ý trong việc đặt tượng đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sao cho chính giữa gian thờ, nơi cao ráo, thoáng mát, hướng ra ánh sáng, không được quay lưng vào bóng tối.
 • Cần lựa chọn gian thờ sao cho không dựa lưng vào nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ vì những nơi này khá ô uế.
 • Việc thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cần thờ cúng đồ chay, hoa quả hay xôi chè vào những ngày lễ.
 • Khi thờ, gia chủ cần ăn mặc nghiêm túc để hành lễ.
 • Khi thờ Ngài cần không phạm giới cấm của đạo Phật.
 • Không nên xức nước thơm lên tượng bởi theo đức Phật hương thơm không tịnh, nhiều mê đắm.
 • Khi thờ cúng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, quý Phật tử cần hướng thiện tu hành theo chỉ dạy của Ngài để được Ngài đưa đường chỉ lối.

lưu ý khi thỉnh thờ tượng thiên thủ thiên nhãn

Thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần đặt nơi cao ráo, thông thoáng

>> Xem thêm
+99 Mẫu tượng Bồ Tát bằng đồng đẹp nhất
+101 Công trình đúc tượng Phật bằng đồng trên toàn quốc

Lập bàn thờ Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay cần chuẩn bị vật phầm thờ như thế nào?

Nhìn chung, việc thờ cúng điều quan trọng nhất nằm ở cái tâm của mỗi người. Tâm hướng phật thì vạn điều bình an. Trong đó, đối với ban thờ Phật, quý phật tử không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều vật phẩm thờ. Nếu có điều kiện thì gia chủ sẽ sắm thêm, còn không thì chỉ cần chuẩn bị một số món đồ thờ cơ bản như: lư hương cắm nhang, lọ hoa, mâm bồng, ngai chén, đôi đèn thờ, đôi chân nến... và không thể thiếu tranh ảnh Phật hoặc pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn

Nên lựa chọn đồ thờ có kích thước vừa vặn, màu sắc nhã nhặn, tạo sự ăn nhập với không gian nội thất. Điều này vừa giúp phòng thờ thêm hài hòa, tôn nghiêm, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. 

Gia chủ nên lựa chọn đồ thờ có màu sắc hợp tuổi mệnh bởi mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đến khi mất đều mang theo một bản mệnh tương ứng. Lựa chọn đồ thờ hợp tuổi mệnh đem lại may mắn,điều tốt đẹp cho gia chủ. 

lưu ý khi thỉnh thờ tượng thiên thủ thiên nhãn

Tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đỏ cao cấp

Nên chọn tượng Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng chất liệu gì?

Dễ nhận thấy, tượng Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn được chế tác trên nhiều chất liệu như tượng gỗ, thạch cao, nhựa composite, sứ trắng, đá trắng, đồng... với vẻ đẹp đặc trưng riêng. 

Trong các chất liệu, tượng đồng tuy có giá thành khá cao, tuy nhiên sản phẩm vẫn luôn nhận được sự ưu ái của khách hàng bởi những "điểm cộng" dưới đây: 

 • Xét về mẫu mã: Tượng đồng được chế tác dựa trên khuôn đất. Người thợ tiến hành đắp mẫu bằng đất, tạo khuôn rồi mới mới nấu đồng, đổ khuôn, sửa nguội và hoàn thiện. Thành phẩm cho mẫu mã đẹp, diện tượng truyền thần, kết cấu chắc chắn.
 • Xét về độ bền: Đồ đồng, đồ đá có giá trị sử dụng cao, độ bền trường tồn cùng thời gian. Dù đồng là kim loại có tính oxy hóa khi để lâu ngoài không khí nhưng nếu được xử lý bề mặt kỹ lưỡng sẽ cho độ bền lâu, hạ màu trầm cổ sang trọng. Thậm chí là bền mãi mãi đối với các sản phẩm dát vàng, khảm tam khí, khảm ngũ sắc. 
 • Xét về phong thủy: Kim loại đồng tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc, đem may mắn đến với gia chủ. Đặc biệt, chất liệu đồng đại diện cho hành Kim - một trong Ngũ Hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ) giúp cân bằng âm dương. Do vậy, tượng đồng mang giá trị phong thủy rất tốt. 
 • Xét về giá thành: Tượng đồng tuy có giá thành khá cao so với các chất liệu khác, tuy nhiên nếu xét về độ bền, tuổi thọ sử dụng thì mức giá hoàn toàn tương xứng. 

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay bằng đồng có độ bền trường tồn cùng thời gian

Mua, thỉnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ở đâu uy tín?

Kế thừa và phát huy những giá trị nghệ thuật tại làng nghề đúc đồng truyền thống Ý Yên, Nam Định, cơ sở Đúc Đồng Bảo Long là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên nhận đúc tượng Phật đẹp, uy tín. Các sản phẩm đúc thủ công mỹ nghệ của chúng tôi được chế tác theo phương pháp thủ công bởi người nghệ nhân giỏi, thể hiện trình độ đúc đồng đỉnh cao. Các mẫu tượng Phật bằng đồng của Bảo Long luôn được khách hàng, các sư thầy đánh giá cao về độ giống thật, đẹp chân thực và nét truyền thần trong bức tượng. Mỗi sản phẩm đều đạt các tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt, nét chạm thanh thoát, diện mặt thần thái, tỉ lệ kích thước hình khối chuẩn. 

Chúng tôi sở hữu phân xưởng lớn cùng nhiều xưởng vệ tinh tại làng nghề Vạn Điểm, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ nghệ nhân giỏi hàng đầu, đội ngũ thợ hoàn thiện có tay nghề cao. Với những lợi thế đó, Đúc Đồng Bảo Long luôn cho ra đời những sản phẩm đẹp, tinh xảo, chất lượng.

Dưới đây là một số công trình đúc tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được thực hiện bởi các nghệ nhân có trên 15 năm kinh nghiệm tại cơ sở chúng tôi.

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Chúng tôi nhận đúc tượng phật theo yêu cầu khách hàng

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Xưởng đúc tượng đồng phật bà thiên thủ thiên nhãn

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Tượng phật bà đúc thủ công kỳ công, tinh xảo

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Tượng phật bà bằng đồng cao 2m mẫu đẹp

thờ tượng thiên thủ thiên nhãn cần lưu ý điều gì

Tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay cao 2m bằng đồng đỏ

Hi vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý Phật tử hiểu hơn về những điều cần lưu ý khi thờ tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chuẩn nhất. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0968 966 268 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.